Εθνικά Πάρκα Ελλάδας


Τα Εθνικά Πάρκα εισήχθησαν ως κατηγορία προστατευόμενων περιοχών με τον Ν. 1650/1986 (άρθρα 18 και 19). Όταν το Εθνικό Πάρκο, ή μεγάλο τμήμα του, καταλαμβάνει εκτάσεις δασικού χαρακτήρα μπορεί να χαρακτηρίζεται ως Εθνικός Δρυμός. Ανάλογα, όταν το Εθνικό Πάρκο καταλαμβάνει θαλάσσιες περιοχές μπορεί να χαρακτηριστεί ως Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο.

Μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2009 έχουν κηρυχθεί βάσει του Ν. 1650/1986 17 Εθνικά Πάρκα.  
Για 10 από αυτά έχουν καθοριστεί και περιφερειακές ζώνες προστασίας (Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών, Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου, Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου - Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων, Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Δέλτα Έβρου, Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού, Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων - Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου, Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου –Στροφιλιάς, Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα)

Εθνικά πάρκα
Εμβαδόν ΦΕΚ (εκτάρια)
ΦΕΚ
Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βόρειων Σποράδων (Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.)
208.713
Διάταγμα, ΦΕΚ 519/Δ/28.05.1992
Απόφαση 23537, ΦΕΚ 621/Δ/19.06.2003
Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
13.500
ΠΔ, ΦΕΚ 906/22.12.1999
Τροποποίηση Διάταγμα, ΦΕΚ 1272/Δ/27.11.2003
Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα
1.382
Διάταγμα, ΦΕΚ 395/Δ/03.07.2000
Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών
16.388
Απόφαση 6919, ΦΕΚ 248/Δ/05.03.2004
Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου

Απόφαση 23069, ΦΕΚ 639/Δ/14.06.2005
Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου - Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων
33.470.62
Απόφαση 22306,
ΦΕΚ 477/Δ/31.03.2006
Εθνικό Πάρκο δάσους Δαδιάς - Λευκίμμης - Σουφλίου
42.800
Απόφαση 35633,
ΦΕΚ 911/Δ/13.10.2006
Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης

Απόφαση 42699,
ΦΕΚ 98/ΤΑΑΠΘ/08.11.2006
Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Δέλτα Έβρου

Απόφαση 4110,
ΦΕΚ 102/Δ/16.03.2007
Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού

Απόφαση 11989,
ΦΕΚ 123/Δ/21.03.2008
Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.ΠΑ.Μ.Θ.)
72.677,503
Απόφαση 44549,
ΦΕΚ 497/Δ/17.10.2008
Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων - Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου

Διάταγμα, ΦΕΚ 49/Δ/12.02.2009
Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου –Στροφιλιάς

Απόφαση 12365,
ΦΕΚ 159/Δ/29.04.2009
Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα (Ε.Π.Δ.Α.Λ.Α.)
33.800
Απόφαση 12966,
ΦΕΚ 220/Δ/14.05.2009
Εθνικό Πάρκο Πρεσπών (Ε.ΠΑ.Π.)
32.700
Απόφαση 28651,
ΦΕΚ 302/Δ/23.07.2009
Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης (Ε.Π.Ο.Ρ.)
173.115
Απόφαση 40379/09,
ΦΕΚ 445/Δ
Εθνικό Πάρκο Χελμού - Βουραϊκού

Απόφαση 40390/09,
ΦΕΚ 446/Δ[ΠΗΓΗ: ΕΚΒΥ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ, www.ekby.gr]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου